Onze website gebruikt cookies om je surfervaring te verbeteren. Om deze website optimaal te gebruiken vragen we je om akkoord te gaan met ons gebruik van cookies.

Ik ga akkoord liever niet.

Deprecated: Function strftime() is deprecated in /data/sites/web/webdoosio/subsites/klanten.webdoos.io/liberas/views/magazineartikel.php on line 13
Uitgelicht

De Stad Eecloo

De Stad Eecloo is een liberaal en progressief weekblad uit het Meetjesland dat verschijnt tussen 1890 en 1914. In de tweede helft van de negentiende en eerste helft van de twintigste eeuw kent het Meetjesland tal van periodieke bladen, die meestal tot de katholieke of tot de liberale strekking behoren. De Stad Eecloo geeft ons een uniek beeld van hoe de liberale oppositie in de kleine geïndustrialiseerde stad omgaat met het omliggende katholieke platteland.

Florian Van de Walle
2 April 2021

Begin van het weekblad

De provinciestad Eeklo kent een rijke traditie van Nederlandstalige weekbladen. In 1848 richt Pieter Ecrevisse er het blad De Eeclonaer op. Een kleine 20 jaar later ziet de Gazette van Eecloo en het district (1867) het levenslicht. Beide publicaties verschijnen tot diep in de twintigste eeuw. Tot 1914 verschijnen nog enkele andere bladen, het een al meer succesvol dan het ander.

Hoofding van De Stad Eecloo in zijn eerste jaargang.

Op 5 januari 1890 rolt het eerste nummer van het weekblad De Stad Eecloo van de pers. Uitgever en opsteller is Prosper Van Acker (1868-1937), bediende in een textielfabriek met een grote belangstelling voor cultuur. Hij speelt een interessante rol in de Eeklose afdeling van het Willemsfonds en in de liberale harmonie Sint-Cecilia. Van Acker publiceert ook enkele poëziebundels zoals Eikeloof (1909) en Looverval (1927). De Stad Eecloo is niet de eerste liberale publicatie uit de streek, maar kan gezien worden als een directe opvolger van het blad De Meetjeslander, dat omstreeks 1887 werd stopgezet.

Artikel verschenen in De Stad Eecloo op 21 oktober 1894.

Spreekbuis van de liberalen

De persorganen weerspiegelen in die periode, zoals elders in het land, ook steevast een duidelijke ideologie. De Stad Eecloo ziet zichzelf wel als onafhankelijk, maar in de praktijk is de toon vooral progressief-liberaal en brengt het blad veel informatie over het liberale leven in de stad. Hoewel omgeven door een katholiek platteland, kent de liberale partij in Eeklo, dankzij de aanwezigheid van de industrie toch wel wat succes.

Een portretfoto van Prosper Van Acker, 1910.

Mede door de culturele interesse van uitgever Van Acker overstijgt het blad het louter regionale nieuws en brengt het informatie over toneel, literatuur, muziek, lokale geschiedenis, enz. In tijden van kiesstrijd of in ideologische discussies kiest De Stad Eecloo meestal de zijde van de liberalen.

Het weekblad verschijnt tot in de eerste weken van de Eerste Wereldoorlog: op 10 oktober 1914 wordt het laatste nummer gepubliceerd. Als in november 1918 de wapens zwijgen, krijgt Van Acker het blad niet meer gepubliceerd, het lot van zoveel bladen met een geschiedenis die teruggaat tot in de negentiende eeuw.

Het Liberale Noorden, opvolger van De Stad Eecloo.

Nachleben

Hoewel De Stad Eecloo stopt in 1914, is dit allesbehalve het laatste liberale blad in Eeklo. Na de Eerste Wereldoorlog is de textielindustrie in volle wederopbouw, waardoor de liberale industriëlen niet echt de tijd hebben om een nieuw blad op te richten. Het is wachten tot de teleurstellende verkiezingsresultaten in 1921. Dan nemen de liberalen het initiatief om er tegen de volgende parlementsverkiezingen (in 1925) weer te staan met een eigen publicatie, Het Liberale Noorden. Dit blad is een tijdlang de liberale spreekbuis in het Meetjesland.

Een nummer van het PVV-blad De Stad Eeklo naar aanleiding van de gemeenteraadsverkiezingen van 1982.

De Stad Eeklo

Hoewel De Stad Eecloo niet meer bestaat, is de naam bij menig Eeklonaar toch blijven hangen. Zo krijgt ook de periodiek van de Eeklose PVV-afdeling van 1963 tot de jaren tachtig de naam De Stad Eeklo. Als partijpublicatie was er echter maar weinig lokaal cultureel nieuws in te bespeuren, wel berichten van de PVV en propaganda voor verkiezingen.

Hoe verwijs je naar dit artikel?

Florian Van de Walle, "De Stad Eecloo", Liberas Stories, laatst gewijzigd 17/06/2024.
copy url

Colofon

Liberas Stories is een realisatie van cultuurarchief Liberas. Het werd ontwikkeld door Josworld en Webdoos naar een concept van Ruben Mantels. Aan de hand van een ‘Atlas’ en een ‘Magazine’ vertelt Liberas Stories de geschiedenis van het liberalisme en worden de collecties van Liberas gepresenteerd. Deze website werd gelanceerd in juni 2021 en is sindsdien verder uitgebouwd.

De inhoud van dit portaal is bestemd voor Liberas’ erfgoedgemeenschap, maar ook voor studenten, onderzoekers en journalisten en voor iedereen die ons erfgoed wil ontdekken. Het is geen catalogus van onze collectie: die vind je op liberas.eu.

Liberas heeft geprobeerd alle rechthebbenden op beeldmateriaal te contacteren. Personen of organisaties die zich alsnog in hun rechten voelen geschaad nemen contact op met Liberas vzw, Kramersplein 23, 9000 Gent.

Alle teksten op deze website mogen hergebruikt worden mits het overnemen van de auteurs- en bronvermelding. Alle opmerkingen met betrekking tot Liberas Stories - vragen, aanvullingen, correcties, suggesties voor nieuwe bijdragen - zijn welkom op info@liberas.eu. 

Volg ons op