Onze website gebruikt cookies om je surfervaring te verbeteren. Om deze website optimaal te gebruiken vragen we je om akkoord te gaan met ons gebruik van cookies.

Ik ga akkoord liever niet.

Deprecated: Function strftime() is deprecated in /data/sites/web/webdoosio/subsites/klanten.webdoos.io/liberas/views/magazineartikel.php on line 13
Voorgesteld

Hulde aan burgemeester Van Glabbeke

In 1953 wordt de liberale politicus en ACLVB-voorzitter Adolphe Van Glabbeke burgemeester van Oostende. Om dit te vieren krijgt Van Glabbeke op 26 april 1953 een huldiging aangeboden, met onder andere een stoet en een academische zitting. De aanwezigen bieden een staal van het liberale leven in Oostende en bij uitbreiding in België.

Sébastien Baudart
2 April 2021

Een stoet ‘van verscheidene kilometer lang’

Tijdens de voormiddag van 26 april wordt in de Kerkstraat aan het Liberaal Huis een stoet gevormd, aangevoerd door de Philharmonie van Nieuwpoort en diverse andere muziekverenigingen. Aan de kop van de stoet lopen de prominenten, het organiserende huldecomité en enkele ‘vaderlandslievende verenigingen’. Het Laatste Nieuws spreekt van een ‘vlaggenzee’ en een stoet ‘van verscheidene kilometer lang’, met naast ‘alle liberale groepen uit Oostende’ onder andere ook de Belgische Liberale Turnbond en afvaardigingen van vakbonden en mutualiteiten uit Antwerpen, Oost-Vlaanderen, Brabant en Wallonië.

Adolphe Van Glabbeke verlaat het stadhuis 

en voegt zich bij de stoet.

Academische zitting

Na het ophalen van burgemeester Van Glabbeke aan het stadhuis begeeft de stoet zich naar de stedelijke schouwburg voor een academische zitting. Op het overvloedig versierd podium zitten, naast heel wat lokale figuren, onder anderen nationaal voorzitter van de Liberale Partij Henri Liebaert, volksvertegenwoordigers Albert Devèze en Leo Mundeleer, senatoren Robert Gillon en Raoul Vreven, LVV-voorzitter Victor Sabbe en voorzitter van de Nationale Bond van de Liberale Mutualiteiten Jules Pecher.

Partijvoorzitter Henri Liebaert aan het woord op de academische zitting.

Toespraken

Tijdens de toespraken van schepen Maurice Quaghebeur (tevens voorzitter van het huldecomité) en partijvoorzitter Liebaert komen onder andere de ‘werklust en hardnekkigheid’ van de gevierde aan bod, net als zijn ‘ontelbare diensten’ aan de Liberale Partij, zijn verdiensten als ACLVB-voorzitter en zijn ‘prijzenswaardige houding’ en ‘talenten als organisator’ bij de recente overstromingsramp van 1 februari. Daaropvolgend brengen volksvertegenwoordigers Louis Joris en René Leclercq hun hulde als vertegenwoordiger van respectievelijk de Vlaamse en Waalse liberale parlementsleden. Afsluiten doet ACLVB-voorzitter Armand Colle over de rol van Van Glabbeke binnen de liberale vakbeweging.

René Leclercq, volksvertegenwoordiger en schepen van Bergen, aan het woord op de academische zitting.

Een portret voor Van Glabbeke

Na afloop van de toespraken krijgt Van Glabbeke een schilderij aangeboden. Op voorstel van het huldecomité gaat het om ‘een portret […] van de redenaar in actie’ door Jean Maillard. Bij de onthulling ervan barst volgens Het Laatste Nieuws ‘een stormachtig handgeklap los’. ‘Het was dan ook met ontroering in de stem’, vervolgt de krant, ‘dat de h. Van Glabbeke een dankwoord uitsprak en ten overstaan van de aanwezige bevolking de belofte aflegde, steeds zijn beste krachten te wijden aan het welzijn van de stad’. De aanwezigen zien trouwens ook al vóór de onthulling van het schilderij werk van Maillard hangen: de grote tekeningen1 van een speechende Van Glabbeke die de zaal sieren, zijn ook van zijn hand.

Onthulling van het schilderij van Adolphe Van Glabbeke. Applaus van Emiel Vroome, Louis Joris, André Devèze en Adolphe Van Glabbeke.

Het Liberaal Ideaal van Van Glabbeke

Tijdens zijn dankwoord dat in De Kustbode opgenomen is, gaat Van Glabbeke in op het belang van een sterke Liberale Partij in België ‘om er het evenwicht te verzekeren in het politiek leven van ons Land’. Hij trekt de lijn ook door naar Europa ‘want men kan zich geen éénmaking van Europa inbeelden, zonder eerbied voor de Liberale gedachte’. Hij stelt dat ‘het Liberaal Ideaal gepaard gaat met de vrede in de wereld’. ‘Te Oostende zijn we er innig van overtuigd dat er zonder de Liberalen geen voorspoed mogelijk is’, vervolgt hij. Om daarna zijn sociale visie uiteen te zetten, met klassenstrijd als ‘negatieve opvatting’, de nadruk op ‘solidariteit, samenwerking en verstandhouding’ en de Liberale Partij als ‘natuurlijke schakel tussen alle standen’.

Ter afsluiting

Daarop genieten ruim 500 gasten van een banket in de bovenzalen van het casino, met toespraken van diverse aanwezigen onder wie Devèze, Gillon, Sabbe en oud-voorzitter van de Liberale Partij Roger Motz. De dag wordt afgesloten met een avondfeest in het Witte Paard, in aanwezigheid van de gehuldigde en zijn familie.

Bronnen, noten en/of referenties

1. Zie hiervoor Sébastien Baudart, ‘Van Glabbeke door Maillard’, Liberas Stories 

Het Laatste Nieuws, 27 april 1953, 6.

De Kustbode, 1 mei 1953, 1, 3.

Hoe verwijs je naar dit artikel?

Sébastien Baudart, "Hulde aan burgemeester Van Glabbeke", Liberas Stories, laatst gewijzigd 03/06/2024.
copy url

Colofon

Liberas Stories is een realisatie van cultuurarchief Liberas. Het werd ontwikkeld door Josworld en Webdoos naar een concept van Ruben Mantels. Aan de hand van een ‘Atlas’ en een ‘Magazine’ vertelt Liberas Stories de geschiedenis van het liberalisme en worden de collecties van Liberas gepresenteerd. Deze website werd gelanceerd in juni 2021 en is sindsdien verder uitgebouwd.

De inhoud van dit portaal is bestemd voor Liberas’ erfgoedgemeenschap, maar ook voor studenten, onderzoekers en journalisten en voor iedereen die ons erfgoed wil ontdekken. Het is geen catalogus van onze collectie: die vind je op liberas.eu.

Liberas heeft geprobeerd alle rechthebbenden op beeldmateriaal te contacteren. Personen of organisaties die zich alsnog in hun rechten voelen geschaad nemen contact op met Liberas vzw, Kramersplein 23, 9000 Gent.

Alle teksten op deze website mogen hergebruikt worden mits het overnemen van de auteurs- en bronvermelding. Alle opmerkingen met betrekking tot Liberas Stories - vragen, aanvullingen, correcties, suggesties voor nieuwe bijdragen - zijn welkom op info@liberas.eu. 

Volg ons op