Onze website gebruikt cookies om je surfervaring te verbeteren. Om deze website optimaal te gebruiken vragen we je om akkoord te gaan met ons gebruik van cookies.

Ik ga akkoord liever niet.

Deprecated: Function strftime() is deprecated in /data/sites/web/webdoosio/subsites/klanten.webdoos.io/liberas/views/magazineartikel.php on line 13
Voorgesteld

Hulde aan de Arbeid

Op 30 april 1964 organiseert de PVV arrondissement Antwerpen een eenmeifeest onder de naam Hulde aan de Arbeid. In een volle Antwerpse Handelsbeurs kan het aanwezige publiek genieten van toespraken van arrondissementeel voorzitter Frans Grootjans, nationaal voorzitter Omer Vanaudenhove en optredens van onder anderen Gaston Berghmans, Yvonne Verbeeck en het showorkest van Leo Martin.

Sébastien Baudart
24 March 2021

In de inleiding tot het programmaboekje zet Grootjans de doelstellingen van de feestavond op een rij: het huldigen van bestuursleden die al tientallen jaren meedraaien binnen liberale verenigingen, de kiesstrijd voor de gemeenteraadsverkiezingen van 12 oktober 1964 ‘op een indrukwekkende manier’ inzetten en ten slotte ‘het vooruitstrevend karakter van onze partij […] onderstrepen’.

Bij de organisatie van het feest worden kosten noch moeite gespaard. Via het Antwerps stadsbestuur regelt de arrondissementsfederatie voor 500 frank de huur van de Handelsbeurs in de Lange Nieuwstraat (de oorspronkelijk gevraagde Stadsfeestzaal op de Meir was niet meer vrij). De stad zorgt ook voor twee spandoeken in het straatbeeld. De liberale kranten Het Laatste Nieuws, De Nieuwe Gazet en Le Matin worden aangeschreven met de vraag hun lezers op de hoogte te stellen van het feest. De toegang is vrij en kosteloos voor iedereen, maar enkel op reservatie.

Brief waarin het stadsbestuur de plaatsing van de gevraagde reclamespandoeken bevestigt.

Om hulp te bieden bij de praktische organisatie zoekt de PVV-arrondissementsfederatie via de Federatie der PVV Jongeren en Jeugdkringen van het arrondissement Antwerpen twintig jonge mensen voor de kaartencontrole, het aanwijzen van de plaatsen en het aanbieden van de programma’s (in ruil voor twee gratis consumpties).

Zicht op het podium vanuit de zaal.

In een brief van 14 maart 1964 aan de Stichting Arthur Vanderpoorten maakt Grootjans duidelijk dat de Hulde aan de Arbeid naast een ‘aangename avond’ ook een promotie-instrument naar een zo groot mogelijke buitenwereld moet zijn. Het is ‘van groot belang dat deze manifestatie naar buiten uitstraalt door alle voor de hand liggende middelen’. Hij vraagt dan ook ‘of de Arthur Vanderpoorten Stichting niet een fragment van onze feestavond in zijn programma zou kunnen inlassen’. Ook het persagentschap Belga wordt uitgenodigd in de hoop dat het ‘mogelijk zal zijn enige aandacht aan deze manifestatie te besteden’.

Het Showorkest van Leo Martin moet de avond de nodige feeststemming geven, samen met André Gerlo en Chris Sent (zang), Yvonne Verbeeck, Gaston Berghmans en Jaak De Voght (sketches) en Ann Kristal (ballet).

Het hele gebeuren wordt gefinancierd door onder andere de advertenties in het programmaboekje. Antwerpse bedrijven als De Nieuwe Gazet, Metrofina, Drukkerij Frans Jacobs, de Agence Maritime Internationale, Autocars De Duinen, Brouwerij Van Alken en de Flandriaboten plaatsen een advertentie aan 750 frank voor een volledige pagina en steunen zo openlijk de PVV-avond. Bij de aanmaak van het programma verliest de arrondissementsfederatie ook de ledenwerving niet uit het oog: op de achterkant staat een formulier om aansluiting te vragen bij de PVV.

Nationaal voorzitter Omer Vanaudenhove aan het woord.

In zijn toespraak zet nationaal voorzitter Omer Vanaudenhove het eerder door Grootjans aangehaalde ‘vooruitstrevend karakter’ van zijn partij in de verf. Volgens Het Laatste Nieuws doet hij een ‘oproep gericht tot samenhorigheid onder alle bevolkingslagen’. Als oppositieleider beschuldigt hij de rooms-rode regering van Theo Lefèvre de samenhorigheid te ondermijnen: ‘nooit tevoren is de ontevredenheid zo groot geweest, zowel bij loon- en weddetrekkenden als bij de zelfstandigen’, ‘men heeft thans een keerpunt bereikt, dat tot bezinning moet aanzetten’. Vanaudenhove ziet een oplossing in de overtuiging ‘dat het algemeen welzijn de solidariteit onderstelt van iedereen, van de arbeiders, de bedienden, de landbouwers, het kaderpersoneel en de zelfstandigen‘ en in het ‘nader tot elkaar groeien […] van kapitaal en arbeid, die beiden afzonderlijk niets vermogen’. De PVV wil geen partij zijn van klassenstrijd, maar van klassensamenhorigheid.

Hoe verwijs je naar dit artikel?

Sébastien Baudart, "Hulde aan de Arbeid", Liberas Stories, laatst gewijzigd 13/03/2024.
copy url

Colofon

Liberas Stories is een realisatie van cultuurarchief Liberas. Het werd ontwikkeld door Josworld en Webdoos naar een concept van Ruben Mantels. Aan de hand van een ‘Atlas’ en een ‘Magazine’ vertelt Liberas Stories de geschiedenis van het liberalisme en worden de collecties van Liberas gepresenteerd. Deze website werd gelanceerd in juni 2021 en is sindsdien verder uitgebouwd.

De inhoud van dit portaal is bestemd voor Liberas’ erfgoedgemeenschap, maar ook voor studenten, onderzoekers en journalisten en voor iedereen die ons erfgoed wil ontdekken. Het is geen catalogus van onze collectie: die vind je op liberas.eu.

Liberas heeft geprobeerd alle rechthebbenden op beeldmateriaal te contacteren. Personen of organisaties die zich alsnog in hun rechten voelen geschaad nemen contact op met Liberas vzw, Kramersplein 23, 9000 Gent.

Alle teksten op deze website mogen hergebruikt worden mits het overnemen van de auteurs- en bronvermelding. Alle opmerkingen met betrekking tot Liberas Stories - vragen, aanvullingen, correcties, suggesties voor nieuwe bijdragen - zijn welkom op info@liberas.eu. 

Volg ons op