Onze website gebruikt cookies om je surfervaring te verbeteren. Om deze website optimaal te gebruiken vragen we je om akkoord te gaan met ons gebruik van cookies.

Ik ga akkoord liever niet.

Boegbeelden

De liberale beweging telt vele gezichten. Hier vind je biografische informatie over mannen en vrouwen die het liberalisme in België vorm hebben gegeven. De namen van de boegbeelden komen naar voren in de Atlas en het Magazine.

Henri Story

° Gent
1897 - 1944

Henri Story, Gent, 27.11.1897 - Groß-Rosen (Polen), 4.12.1944

Industrieel, beheerder van vennootschappen, beheerder van o.a. La Flandre Libérale; schepen van Gent (1938-1941), provincieraadslid van Oost-Vlaanderen.

Henri Story is een telg uit een vooraanstaande liberale familie van textielbaronnen. Hij studeert aan het Institut de Gand, maar trekt in 1915 naar het IJzerfront en maakt in 1918 voor korte tijd deel uit van de geallieerde bezettingsmacht in Duitsland. Terug in België neemt hij zijn plaats in het familiebedrijf in en neemt diverse beheersmandaten waar.

Zijn politieke loopbaan start in de jaren 1920, waarbij hij in de voetsporen van zijn vader, Albert Story, en grootvader treedt. Zij vervulden belangrijke functies vervulden binnen de Liberale Associatie en waren prominenten binnen de progressistische vleugel van de partij. Henri Story legt dezelfde accenten. Hij wordt een gedreven sociaalliberaal en droomt van een brede volkspartij waarin alle lagen van de bevolking hun plaats krijgen. In 1926 wordt hij lid van het partijbureau van de Gentse Liberale Associatie en wordt meteen arrondissementeel afgevaardigde in de Landsraad van de Liberale Partij. In 1936 wordt hij voorzitter van de Gentse Liberale Associatie. In zijn bestuur zijn alle geledingen van het Gentse liberale leven vertegenwoordigd. In 1938 wordt hij verkozen tot gemeenteraadslid en tot schepen voor de stedelijke nutsbedrijven. Tijdens de oorlog is hij ook hoofd van de civiele bescherming. Hij wordt in 1941 uit zijn schepenambt ontzet door oorlogsburgemeester Hendrik Elias. 

Van bij het begin van de bezetting zet hij zich in voor het lot van de krijgsgevangenen, gedeporteerden en opgeëisten en in 1940 sluit hij zich aan bij het verzet. Hij richt de Gentse afdeling van de inlichtingendienst Zero op en is provinciaal verantwoordelijke voor de groep Socrates, die steun verleent aan onderduikers en vluchtroutes organiseert. Via Albert Maertens raakt hij intussen betrokken bij de verspreiding van verzetsbladen zoals Het Belfort en bij de activiteiten van het Onafhankelijkheidsfront. Ook op politiek vlak beweegt Story zich in de illegaliteit. Tegen het Duitse verbod op politieke activiteiten in, begint de Liberale Partij reeds kort na het uitbreken van de oorlog aan een blauwdruk voor een nieuwe naoorlogse liberale partij. Vanaf 1941 speelt Story een steeds belangrijker rol. In de ontwerpteksten vindt men duidelijk de krachtlijnen terug die Story in de jaren 1930 in de Gentse afdeling naar voren had geschoven.

Zijn activiteiten in het verzet worden hem echter fataal. In oktober 1943 wordt hij gearresteerd en in maart 1944 overgebracht naar Duitsland. Hij overlijdt in het concentratiekamp van Groß-Rosen op 5 december 1944.

Colofon

Liberas Stories is een realisatie van cultuurarchief Liberas. Het werd ontwikkeld door Josworld en Webdoos naar een concept van Ruben Mantels. Aan de hand van een ‘Atlas’ en een ‘Magazine’ vertelt Liberas Stories de geschiedenis van het liberalisme en worden de collecties van Liberas gepresenteerd. Deze website werd gelanceerd in juni 2021 en is sindsdien verder uitgebouwd.

De inhoud van dit portaal is bestemd voor Liberas’ erfgoedgemeenschap, maar ook voor studenten, onderzoekers en journalisten en voor iedereen die ons erfgoed wil ontdekken. Het is geen catalogus van onze collectie: die vind je op liberas.eu.

Liberas heeft geprobeerd alle rechthebbenden op beeldmateriaal te contacteren. Personen of organisaties die zich alsnog in hun rechten voelen geschaad nemen contact op met Liberas vzw, Kramersplein 23, 9000 Gent.

Alle teksten op deze website mogen hergebruikt worden mits het overnemen van de auteurs- en bronvermelding. Alle opmerkingen met betrekking tot Liberas Stories - vragen, aanvullingen, correcties, suggesties voor nieuwe bijdragen - zijn welkom op info@liberas.eu. 

Volg ons op