Onze website gebruikt cookies om je surfervaring te verbeteren. Om deze website optimaal te gebruiken vragen we je om akkoord te gaan met ons gebruik van cookies.

Ik ga akkoord liever niet.

Boegbeelden

De liberale beweging telt vele gezichten. Hier vind je biografische informatie over mannen en vrouwen die het liberalisme in België vorm hebben gegeven. De namen van de boegbeelden komen naar voren in de Atlas en het Magazine.

Eugène Goblet d’Alviella

° Brussel
1846 - 1925

Eugène Goblet d’Alviella, Brussel, 10.8.1846 – Elsene, 9.9.1925

Academicus, rector ULB; provincieraadslid van Brabant (1872-1878), volksvertegenwoordiger (1878-1884), senator (1892-1894, 1900-1925), minister (1916-1918).

Graaf Eugène Goblet d’Alviella promoveert als telg van een liberale familie in 1868 en 1870 aan de Université Libre de Bruxelles (ULB) tot doctor in respectievelijk de administratieve en politieke wetenschappen en rechten. Hij wordt in 1872 provincieraadslid van Brabant en blijft dit tot 1878. Vervolgens zetelt hij tot 1884 als liberaal in de Kamer voor het arrondissement Brussel. In 1892-1894 en 1900-1925 zetelt hij in de Senaat.

Hij toont zich als lid van de meerderheid in de Kamer een overtuigd antiklerikaal en streeft op verschillende domeinen naar de laïcisering van de samenleving. Hij is een voorstander van verplicht onderwijs, de reglementering van kinderarbeid, uitgebreid (capacitair) stemrecht (stemrecht op basis van capaciteiten) en evenredige vertegenwoordiging. Hij zet zich continu in voor het bewaren van de eenheid in de partij. Als liberaal ideoloog publiceert Goblet d’Alviella uitgebreid over deze kwesties. In 1910 wordt hij vicevoorzitter van de Senaat. Na het uitbreken van de Eerste Wereldoorlog krijgt hij in 1914 als politicus uit de oppositie de titel van minister van Staat. In 1916 wordt hij benoemd als minister zonder portefeuille. Voortaan maakt hij volwaardig deel uit van de regeringsploeg.

In het academiejaar 1884-1885 start Goblet d’Alviella aan de ULB met een cursus over de geschiedenis van godsdiensten. Hij verwerft binnen dit vakdomein internationale erkenning. Zijn aanstelling als rector van de ULB in 1896 heeft de graaf waarschijnlijk vooral te danken aan zijn rol als centrumfiguur, zowel in zijn hoedanigheid van liberaal politicus als die van prominent vrijmetselaar. Reeds in 1870 was Goblet d’Alviella toegetreden tot de Brusselse loge Les Amis Philanthropes. Hij wordt er Achtbare Meester in 1879.

Tegen de achtergrond van de eerste schoolstrijd (1878-1884), toont Goblet d’Alviella zich ongerust over de evolutie van zijn werkplaats tot een intern verdeelde politieke drukkingsgroep. Hij legt deze bezorgdheid rond te vergaande politisering van de vrijmetselarij ook aan de dag als Grootmeester van het Grootoosten tussen 1884 en 1887. Hij kan het opsplitsen van Les Amis Philanthropes naar aanleiding van discussies over de rol die de loge in de profane wereld dient te spelen, niet beletten. In 1900 wordt hij Grootcommandeur van de Aloude en Aangenomen Schotse Ritus. Hij komt om het leven bij een verkeersongeval te Elsene op 9 september 1925.

Colofon

Liberas Stories is een realisatie van cultuurarchief Liberas. Het werd ontwikkeld door Josworld en Webdoos naar een concept van Ruben Mantels. Aan de hand van een ‘Atlas’ en een ‘Magazine’ vertelt Liberas Stories de geschiedenis van het liberalisme en worden de collecties van Liberas gepresenteerd. Deze website werd gelanceerd in juni 2021 en is sindsdien verder uitgebouwd.

De inhoud van dit portaal is bestemd voor Liberas’ erfgoedgemeenschap, maar ook voor studenten, onderzoekers en journalisten en voor iedereen die ons erfgoed wil ontdekken. Het is geen catalogus van onze collectie: die vind je op liberas.eu.

Alle teksten op deze website mogen hergebruikt worden mits het overnemen van de auteurs- en bronvermelding. Alle opmerkingen met betrekking tot Liberas Stories - vragen, aanvullingen, correcties, suggesties voor nieuwe bijdragen - zijn welkom op info@liberas.eu. 

Volg ons op