Onze website gebruikt cookies om je surfervaring te verbeteren. Om deze website optimaal te gebruiken vragen we je om akkoord te gaan met ons gebruik van cookies.

Ik ga akkoord liever niet.

Boegbeelden

De liberale beweging telt vele gezichten. Hier vind je biografische informatie over mannen en vrouwen die het liberalisme in België vorm hebben gegeven. De namen van de boegbeelden komen naar voren in de Atlas en het Magazine.

Charles de Brouckère

° Brugge
1796 - 1860

Charles de Brouckère, Brugge, 18.1.1796 – Brussel, 20.4.1860 

Luitenant, ambtenaar, directeur Munthof, directeur Banque de Belgique, directeur Société métallurgique de la Vieille Montagne, hoogleraar; gemeenteraadslid (1847-1860) en burgemeester (1848-1860) van Brussel, lid Provinciale Staten van Limburg (1824-1826), lid Tweede Kamer van de Staten-Generaal (1826-1830), lid Nationaal Congres (1830), administrateur-generaal Voorlopig Bewind (1830-1831), volksvertegenwoordiger (1831-1832, 1848-1856, 1857-1860), minister (1831-1832).

Charles de Brouckère wordt in 1796 geboren in Brugge, als zoon van advocaat en gouverneur van Limburg Carolus de Brouckère. Na een korte carrière in het leger treedt hij in 1819 in dienst bij het provinciebestuur van Limburg in Maastricht (tijdens de periode van het Verenigd Koninkrijk der Nederlanden). Vervolgens bouwt hij een politieke carrière uit. In 1824 wordt hij verkozen tot lid van de Provinciale Staten van Limburg en twee jaar later ook lid van de Tweede Kamer van de Staten-Generaal.

De Brouckère is nauw betrokken bij de onafhankelijkheid van België. In 1830 maakt hij deel uit van de Commissie voor de samenstelling van de Belgische Grondwet en het Nationaal Congres, en is hij administrateur-generaal van het Comité des Finances van het Voorlopig Bewind (1830-1831). Vervolgens zetelt hij een periode als Belgisch minister van Financiën (1831), minister van Binnenlandse Zaken (1831), minister van Oorlog (1831-1832) en commissaris van de Koning (1832). In het jonge België neemt de Brouckère ook meerdere legislaturen plaats in de Kamer van Volksvertegenwoordigers (1831-1832, 1848-1856, 1857-1860).

In 1832 verlaat hij kortstondig de actieve politiek en neemt hij de leiding over het Munthof op zich. Drie jaar later is hij betrokken bij de oprichting van de Banque de Belgique, waarvan hij de eerste directeur wordt. Na de financiële crisis in 1838 trekt de Brouckère zich terug uit de bank en wordt hij directeur van de Société métallurgique de la Vieille Montagne bij Luik. Daarnaast wordt hij ook voorzitter van de Association Belge pour la Liberté commerciale en van het Congrès des Economistes. Van 1850 tot 1855 is hij voorzitter van de bestuursraad van de Algemene Lijfrentekas.

Ook op academisch vlak bouwt De Brouckère een carrière uit. Hij is een van de stichters van de Université Libre de Bruxelles (ULB) en wordt er aangesteld als hoogleraar in de staatshuishoudkunde. Van 1848 tot 1860 is hij bovendien voorzitter van de beheerraad.

In 1847 zoekt de Brouckère opnieuw toenadering tot de politiek. Hij wordt liberaal gemeenteraadslid van Brussel, als vervanger van de overleden Jean-François Gilbert. Het daaropvolgende jaar wordt hij meteen verkozen tot burgemeester. In 1860 overlijdt de Brouckère na een kort ziekbed.

 

Colofon

Liberas Stories is een realisatie van cultuurarchief Liberas. Het werd ontwikkeld door Josworld en Webdoos naar een concept van Ruben Mantels. Aan de hand van een ‘Atlas’ en een ‘Magazine’ vertelt Liberas Stories de geschiedenis van het liberalisme en worden de collecties van Liberas gepresenteerd. Deze website werd gelanceerd in juni 2021 en is sindsdien verder uitgebouwd.

De inhoud van dit portaal is bestemd voor Liberas’ erfgoedgemeenschap, maar ook voor studenten, onderzoekers en journalisten en voor iedereen die ons erfgoed wil ontdekken. Het is geen catalogus van onze collectie: die vind je op liberas.eu.

Liberas heeft geprobeerd alle rechthebbenden op beeldmateriaal te contacteren. Personen of organisaties die zich alsnog in hun rechten voelen geschaad nemen contact op met Liberas vzw, Kramersplein 23, 9000 Gent.

Alle teksten op deze website mogen hergebruikt worden mits het overnemen van de auteurs- en bronvermelding. Alle opmerkingen met betrekking tot Liberas Stories - vragen, aanvullingen, correcties, suggesties voor nieuwe bijdragen - zijn welkom op info@liberas.eu. 

Volg ons op