Onze website gebruikt cookies om je surfervaring te verbeteren. Om deze website optimaal te gebruiken vragen we je om akkoord te gaan met ons gebruik van cookies.

Ik ga akkoord liever niet.

Boegbeelden

De liberale beweging telt vele gezichten. Hier vind je biografische informatie over mannen en vrouwen die het liberalisme in België vorm hebben gegeven. De namen van de boegbeelden komen naar voren in de Atlas en het Magazine.

André Kempinaire

° Hasselt
1929 - 2012

André Kempinaire, Hasselt, 26.1.1929 - Avelgem, 8.9.2012 

André Kempinaire haalt in 1954 de graad van doctor in de rechten. Tijdens zijn studententijd is hij al actief binnen het liberale verenigingsleven. Hij is penningmeester van ’t Zal Wel Gaan (1953-1954), en ondervoorzitter (1952-1953) en voorzitter (1953-1954) van het LVSV. Bovendien is hij medestichter van de Avelgemse Liberale Jonge Wacht. Na zijn studies wordt hij advocaat aan de balie in Kortrijk. Van 1968 tot 1974 zetelt hij als plaatsvervangend vrederechter van het kanton Avelgem.

Hij zet nieuwe stappen in zijn engagement voor de liberale beweging wanneer hij in 1958 voorzitter wordt van de afdeling Avelgem van de Liberale Partij. In 1961 verruilt hij deze functie voor deze als hoofd van de arrondissementsfederatie Kortrijk. Daarnaast is hij ook ondervoorzitter van het LVV.

In 1965 wordt Kempinaire verkozen als volksvertegenwoordiger en zetelt hij als voorzitter van het provinciaal verbond West-Vlaanderen van de PVV. Daarna wordt hij aangesteld tot (algemeen) ondervoorzitter van de Vaste Commissie voor Taaltoezicht, een functie die hij uitoefent tot hij in 1971 opnieuw verkozen wordt als volksvertegenwoordiger. In die hoedanigheid zetelt hij ook in de Cultuurraad voor de Nederlandse Cultuurgemeenschap en in de Vlaamse Raad.

In 1973 wordt Kempinaire aangesteld als staatssecretaris voor Buitenlandse Handel. Hij gaat op handelsmissies naar China en de Sovjetunie en neemt deel aan de GATT-conferentie in Tokio. Door een herschikking van de regering verlaat hij datzelfde jaar nog deze functie, maar hij zet zijn engagement en interesse in buitenlandse betrekkingen voort. Zo wordt hij lid van de Raadgevende Vergadering van de Raad van Europa, van de Westeuropese Unie, van de Interparlementaire Unie van de NATO en van de Raadgevende Interparlementaire Beneluxraad. In 1977 zetelt Kempinaire als afgevaardigde van de Belgische regering op de algemene vergadering van de Verenigde Naties. In de jaren 1980 is hij eerst staatssecretaris van Buitenlandse Handel en vervolgens van Ontwikkelingssamenwerking. Hij leidt meer dan vijfentachtig buitenlandse handelsmissies. In 1990 leidt hij de Belgische delegatie in Irak om te onderhandelen om buitenlandse arbeiders van Belgische bedrijven vrij te krijgen.

Omwille van zijn engagement ontvangt Kempinaire talrijke Belgische en buitenlandse onderscheidingen. Hij overlijdt op 8 september 2012.

 

Politieke loopbaan

Wetgevende en Uitvoerende functies

1965-1969: volksvertegenwoordiger

1969-1971: (algemeen) ondervoorzitter van de Vaste Commissie voor Taaltoezicht

1971-1995: volksvertegenwoordiger

1971-1980: lid van de Cultuurraad voor de Nederlandse Cultuurgemeenschap

1973: staatssecretaris voor Buitenlandse Handel

Lid van de Raadgevende Vergadering van de Raad van Europa

Lid van de Westeuropese Unie

Lid van de Interparlementaire Unie van de NATO

Lid van de Raadgevende Interparlementaire Beneluxraad

1974: liberaal fractievoorzitter in de Kamer van Volksvertegenwoordigers en in de Cultuurraad

1976-1977: staatssecretaris/minister voor het Openbaar Ambt

1977: afgevaardigde van de Belgische regering op de algemene vergadering van de VN

1980: minister van de Vlaamse Gemeenschap en ondervoorzitter van de Vlaamse Regering

1980-1995: lid van de Vlaamse Raad

1981-1985: staatssecretaris van Buitenlandse Handel

1985-1988: staatssecretaris voor Ontwikkelingssamenwerking

1988-1994: gemeenteraadslid van Avelgem

Partijgerelateerde functies

1952-1953: ondervoorzitter van het LVSV

1953-1954: voorzitter van het LVSV

1958-1961: voorzitter afdeling Avelgem van de Liberale Partij

1961-1965: hoofd van de arrondissementsfederatie Kortrijk

1965-1969: voorzitter van het provinciaal verbond West-Vlaanderen van de PVV

? - ? : Ondervoorzitter LVV

1977-1980: ondervoorzitter van de PVV

Colofon

Liberas Stories is een realisatie van cultuurarchief Liberas. Het werd ontwikkeld door Josworld en Webdoos naar een concept van Ruben Mantels. Aan de hand van een ‘Atlas’ en een ‘Magazine’ vertelt Liberas Stories de geschiedenis van het liberalisme en worden de collecties van Liberas gepresenteerd. Deze website werd gelanceerd in juni 2021 en is sindsdien verder uitgebouwd.

De inhoud van dit portaal is bestemd voor Liberas’ erfgoedgemeenschap, maar ook voor studenten, onderzoekers en journalisten en voor iedereen die ons erfgoed wil ontdekken. Het is geen catalogus van onze collectie: die vind je op liberas.eu.

Liberas heeft geprobeerd alle rechthebbenden op beeldmateriaal te contacteren. Personen of organisaties die zich alsnog in hun rechten voelen geschaad nemen contact op met Liberas vzw, Kramersplein 23, 9000 Gent.

Alle teksten op deze website mogen hergebruikt worden mits het overnemen van de auteurs- en bronvermelding. Alle opmerkingen met betrekking tot Liberas Stories - vragen, aanvullingen, correcties, suggesties voor nieuwe bijdragen - zijn welkom op info@liberas.eu. 

Volg ons op