Onze website gebruikt cookies om je surfervaring te verbeteren. Om deze website optimaal te gebruiken vragen we je om akkoord te gaan met ons gebruik van cookies.

Ik ga akkoord liever niet.

Boegbeelden

De liberale beweging telt vele gezichten. Hier vind je biografische informatie over mannen en vrouwen die het liberalisme in België vorm hebben gegeven. De namen van de boegbeelden komen naar voren in de Atlas en het Magazine.

Alfred Vander Stegen

° Gent
1869 - 1959

Alfred Vander Stegen, Gent, 26.1.1869 – Gent, 7.1.1959

Gemeenteraadslid (1907-1918), schepen (1918-1921) en burgemeester (1921-1947) in Gent.

Alfred Vander Stegen zet zijn eerste stappen in de politiek tijdens zijn studentenjaren. Hij is in 1891 stichtend lid van de Liberale Kring ter beoefening der Maatschappelijke Wetenschappen en Werken, een progressieve denktank waarin Gentse liberalen debatteren over maatschappelijke emancipatie. In 1903 stelt hij zich kandidaat bij de gemeenteraadsverkiezingen. Hij wordt verkozen tot tweede opvolger en komt in december 1907 in de gemeenteraad terecht, waar hij zich profileert als een praktisch man met oog voor compromis. Burgemeester Emile Braun neemt hem in 1918 op in het voorlopig schepencollege, dat zich aan de heropbouw en het financiële herstel van de stadskas wijdt. Na de gemeenteraadsverkiezingen van 1921 zet Braun een tripartite op de sporen met Alfred Vander Stegen als nieuwe liberale burgemeester.

Gedurende het volledige interbellum en na de Tweede Wereldoorlog tot 1947 bestuurt Vander Stegen de stad aan het hoofd van deze drieledige coalitie, die enkel tussen 1934 en 1938 wordt onderbroken door het ontslag van de socialisten na het schandaal rond de Bank van de Arbeid. De politieke en ideologische tegenstellingen binnen de gemeenteraad worden getemperd door de gezamenlijke bestuursverantwoordelijk­heid maar verdwijnen nooit helemaal. Liberalen en socialisten blokkeren de aanvallen van de katholieken op het officieel onderwijs, terwijl liberalen en katholieken de privatisering van de stadsregieën verdedigen tegen de socialisten. Om desondanks een continuïteit in het bestuur te kunnen realiseren, wordt van Vander Stegen een uiterst behoedzame diplomatie gevergd.

Tezelfdertijd is de periode van de prestigieuze projecten voorbij. Geconfronteerd met meer dan twintig jaar crisis, kan hij weinig anders dan een permanent besparingsbeleid voeren. Hij bewijst daarbij de partijgrenzen te kunnen overstijgen. Een eerste prioriteit hierbij is de volkshuisvesting. Honderden krotwoningen en beluiken verdwijnen en worden vervangen door sociale woningen aan de rand van de stad. De tweede prioriteit is de Gentse haven, die onder Vander Stegen verdere impulsen krijgt en de motor van de Gentse economie blijft. Belangrijk voor de verdere industriële ontwikkeling van het gebied is de aanhechting van de oevergronden langs het kanaal Gent-Terneuzen bij het grondgebied van de stad, die hierdoor een industrieterrein krijgt dat zich uitstrekt tot Zelzate. Naast het scheepsvervoer heeft Vander Stegen eveneens oog voor de uitbouw van het spoorwegnet. Hij laat rond Gent een ringspoorweg aanleggen met het Sint-Pietersstation als centraal punt en ook het havengebied wordt ontsloten voor het vervoer per spoor. Een derde aandachtspunt is de universiteit die ruimte en steun krijgt om uit te breiden en te moderniseren.

Minder opvallend maar des te belangrijker voor het functioneren van het stadsbestuur, zijn de veranderingen die Vander Sstegen doorvoert in de ambtenarij. Met de introductie van de eerste vergelijkende wervingsexamens maakt hij een voorzichtig begin met de depolitisering van het ambtenarenkorps.

Colofon

Liberas Stories is een realisatie van cultuurarchief Liberas. Het werd ontwikkeld door Josworld en Webdoos naar een concept van Ruben Mantels. Aan de hand van een ‘Atlas’ en een ‘Magazine’ vertelt Liberas Stories de geschiedenis van het liberalisme en worden de collecties van Liberas gepresenteerd. Deze website werd gelanceerd in juni 2021 en is sindsdien verder uitgebouwd.

De inhoud van dit portaal is bestemd voor Liberas’ erfgoedgemeenschap, maar ook voor studenten, onderzoekers en journalisten en voor iedereen die ons erfgoed wil ontdekken. Het is geen catalogus van onze collectie: die vind je op liberas.eu.

Liberas heeft geprobeerd alle rechthebbenden op beeldmateriaal te contacteren. Personen of organisaties die zich alsnog in hun rechten voelen geschaad nemen contact op met Liberas vzw, Kramersplein 23, 9000 Gent.

Alle teksten op deze website mogen hergebruikt worden mits het overnemen van de auteurs- en bronvermelding. Alle opmerkingen met betrekking tot Liberas Stories - vragen, aanvullingen, correcties, suggesties voor nieuwe bijdragen - zijn welkom op info@liberas.eu. 

Volg ons op